Heart of the Matter

IMG_3608  IMG_8809-001  IMG_20151204_124723507  IMG_20160107_132154877-002  IMG_3347  IMG_4156

לבבות יש בכל מקום, אם מחפשים אותם.
(גם עיגולים, מרובעים ופרצופים, כמובן).
את גלרית התמונות הזו, שבה למעלה ממאה דימויים שצילמתי ברחבי העולם, פתחתי קצת לפני שעזבנו את ניו יורק. הייתי עצובה, וזו היתה דרך חיובית ללכת ברחובות האהובים כל כך (כשבוכים אי אפשר לצלם…).

אנשים שסיפרתי להם על הפרויקט (חברים וגם כאלה שעצרו אותי במרחבים ציבוריים לשאול מה אני מצלמת) התחילו לספר שהם גם רואים לבבות.
זה שימח אותם, וגם אותי.

Heart of the Matter